Skip links

Rejestracja

Poniżej są formularze do rejestracji:

Zgłoszenie pojedynczej osoby Prezesa / Założyciela / Członka Zarządu - bezpłatne.

Zgłoszenie Start-upu - bezpłatne.

Zgłoszenie Innowacyjnej Marki / Produktu / Usługi - płatne.

Zgłoszenie Innowacyjnego Zarządu - bezpłatne.

Zgłoszenie - Lidera / Prezesa / Założyciela

Zgłoszenie - Start-upu

Zgłoszenie - Marki / Produktu

Zgłoszenie - Zarządu

GALA KONKURSU

Odbędzie się w 28/06/ 2024, o godzinie 19:00 w Ogrodach i Oranżerii Pałacu w Wilanowie w Warszawie.

GALA FINAŁOWA
W Oranżerii Pałacu w Wilanowie
COCKTAIL
Ogrody Pałacu w Wilanowie
NETWORKING
Oranżeria i Ogrody Pałacu w Wilanowie
CZAS WOLNY
Zwiedzanie wystawy i ogrodów
This website uses cookies to improve your web experience.