Skip links

Kieruje pracami fundacji Digital Poland, której misją jest uczynienie z Polski centrum innowacji. Jest członkiem zarządu European AI Forum – największej organizacji europejskich spółek AI (ponad 2000 podmiotów) z siedzibą w Belgii oraz wspiera tworzenie polityk cyfrowych i strategii jako Ekspert Komitetu Rady Ministrów ds Cyfryzacji w Ministerstwie Cyfryzacji. 

Posiada blisko 20-letnie doświadczenie zdobyte w sektorze TMT, obejmujące transformację cyfrową, modelowanie procesów biznesowych, tworzenie programów wspierających innowacyjność, wdrażanie strategii biznesowych, analizę rynków i usług, a także opracowywanie polityk publicznych w sektorze nowych technologii. Pracował m.in. dla Cyfrowego Polsatu, EY, NCBiR, Polkomtel, Orange Polska, Shell Polska.  

This website uses cookies to improve your web experience.